Lời khuyên Semalt về cách sử dụng và quản lý Wiki khóa học của bạn

Là một kho lưu trữ duy nhất, Wiki đã đóng góp phần lớn vào sự thành công của ngành giáo dục ở nhiều quốc gia. Wikis cung cấp cho giáo viên và học sinh một cơ hội để chỉnh sửa, truy cập và chia sẻ thông tin hợp tác về các khóa học giáo dục. Mỗi khóa học đã được thực hiện bao gồm một wiki nhanh chóng được thiết lập và sửa đổi để phù hợp với nhiều khóa học có sẵn trong ngành giáo dục.

Max Bell, chuyên gia Semalt , giải thích rằng wiki khóa học đóng vai trò không thể thiếu trong việc cải thiện mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên. Các học giả đã ủng hộ việc sử dụng khóa học wiki tại các trường học vì nó giúp vận hành trơn tru chương trình giảng dạy. Dưới đây là các hoạt động tiêu biểu được thực hiện bởi wiki khóa học:

 • Chia sẻ và cung cấp các câu hỏi thường gặp (FAQ) và bộ sưu tập những câu hỏi mới
 • Chia sẻ hướng dẫn và hướng dẫn khi bắt đầu khóa học
 • Cung cấp và phân tích hướng dẫn cài đặt cho phần mềm có liên quan
 • Thu thập các đề xuất để cải thiện chi tiết khóa học

Việc thực hành thu thập, chia sẻ và chỉnh sửa các bài viết wiki chủ yếu giúp tổng hợp thông tin trong kho lưu trữ. Báo cáo được chỉnh sửa đóng vai trò là nguồn kiến thức của con người cho các nhân viên và học sinh khác. Bài tập chia sẻ và phân tích Câu hỏi thường gặp thúc đẩy tinh thần đồng đội và phát triển các dự án khóa học trong tương lai.

Gợi ý về cách quản lý Wiki khóa học của bạn

Quản lý khóa học wiki của bạn đòi hỏi tổng cam kết và cống hiến. Dưới đây là các mẹo về cách xử lý wiki của bạn một cách hiệu quả:

 • Chỉ ra và xác định các vai trò khác nhau sẽ được thực hiện bởi những người khác nhau. Ví dụ, khi nói đến việc xóa các bài viết wiki, hãy coi đó là vai trò của nhân viên khóa học chứ không phải sinh viên.
 • Chỉ ra những phần yêu cầu sự hợp tác của học sinh để tránh nhầm lẫn. Học sinh nên được giao vai trò chỉnh sửa và tạo các bài viết wiki.
 • Hãy chính xác về mục đích các phần của wiki khóa học của bạn. Nếu một số phần của khóa học wiki của bạn là để phổ biến dữ liệu và thông tin, hãy hạn chế sinh viên của bạn truy cập vào các yếu tố.

Nhân viên khóa học thực hiện các nhiệm vụ và vai trò khác nhau trên wiki khóa học. Dưới đây là các chức năng điển hình được thực hiện bởi nhân viên khóa học để quản lý wiki:

 • Khôi phục và lưu Wiki đã xóa

Khi duy trì wiki khóa học của bạn, tránh làm hỏng một bài viết có thể được sử dụng cho các tài liệu tham khảo trong tương lai. Sau khi loại bỏ vật liệu, một liên kết có thể nhìn thấy vẫn là nơi nó được tạo ra. Để khôi phục Bài viết Wiki, nhấp vào nút 'Khôi phục' được hiển thị trên màn hình của bạn.

 • Xóa một bài viết Wiki

Thành viên khóa học chỉ có thể xóa các bài viết wiki với sự cho phép để chỉnh sửa bài viết. Để xóa một bài viết khỏi Wiki khóa học của bạn, điều hướng bài viết sẽ bị xóa và nhấp vào nút 'Chỉnh sửa'. Cuộn xuống và nhấp vào 'Xóa Điều' và chọn 'Có' để xác nhận xóa bài viết.

 • Kiểm soát truy cập vào Wiki khóa học

Người dùng có thể kiểm soát quyền truy cập vào wiki khóa học bằng cách viết cài đặt quyền của bài viết hoặc bằng cách khóa các bài viết có sẵn. Để kiểm soát quyền truy cập, hãy mở trên 'Cài đặt' và nhấp vào 'Cài đặt nâng cao.' Sửa đổi quyền truy cập của Wiki khóa học bằng cách cho phép các nhóm công khai truy cập wiki.

 • Gieo hạt và khóa một bài viết Wiki

Để có được kết quả hợp lệ từ Wiki khóa học của bạn, hãy tạo một số bài viết để thể hiện phác thảo khóa học của bạn. Cung cấp liên kết đến phần trung tâm của bạn và Câu hỏi thường gặp cho mỗi phần sẽ được đề cập.